Stap Vooruit Sevenum

Mijn werkwijze
Ik start met een intake- / kennismakingsgesprek (vrijblijvend). Vervolgens wordt er eventueel een onderzoek opgezet en / of contact opgenomen met de school. Op basis waarvan een individueel handelingsplan wordt opgesteld, daarna begint de begeleiding. Aan het eind van het begeleidingstraject vindt een evaluatie plaats.

Intake- / Kennismakingsgesprek
Wanneer u contact met mij opneemt, telefonisch of per e-mail, maken we een afspraak voor een intake- / kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van uw kind te krijgen. Vervolgens gaan we de hulpvraag en de daarbij behorende problemen vaststellen. Het is fijn eventuele gegevens of materialen van school of andere instellingen beschikbaar te hebben tijdens dit gesprek. Dit kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kost u niets.

Onderzoek / individueel handelingsplan
Als er op school nog geen onderzoek is uitgevoerd, zal er eerst door mij een onderzoek plaatsvinden. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald waarmee de begeleiding zal beginnen en wat de beste aanpak is. Wanneer het voor u als ouder of voor mij belangrijk is, dan wordt contact opgenomen met school. Dit is altijd in overleg met u.
Vervolgens wordt er een individueel handelingsplan opgesteld, waarin de problematiek wordt beschreven, hoe eraan gewerkt gaat worden en wanneer de evaluatie plaatsvindt. Dit handelingsplan wordt samen met u en uw zoon of dochter opgezet en vervolgens wordt het verder door mij uitgewerkt. Ik wil er namelijk voor zorgen dat uw kind actief betrokken is bij het traject / de begeleiding.

Begeleiding
Na het onderzoek en / of het contact met de school start de begeleiding zoals beschreven is in het handelingsplan. De begeleiding duurt 45 – 60 minuten per week. (incl. voor- en nabespreken met uw kind).
Mijn voorkeur gaat ernaar uit de begeleiding zoveel mogelijk af te stemmen met de school. Zodat er bij uw kind geen verwarring ontstaat over de manier van werken tijdens de begeleiding en op school. De begeleiding wordt gegeven bij u thuis of (in overleg met school) op school.

Evaluatie
Tijdens de begeleiding streef ik naar een goede samenwerking met u en uw kind. Een goed contact met terugkoppeling vind ik belangrijk. De terugkoppeling met u kan op de volgende manieren: voor of na de begeleiding, per mail of telefoon. Tijdens de terugkoppeling wordt de voortgang besproken.
Aan het eind van de begeleiding vindt een evaluatie plaats. Tijdens de evaluatie wordt besproken: wat er is gebeurd en wat de resultaten zijn. Vervolgens bespreken we of de begeleiding kan stoppen of dat er een nieuw handelingsplan opgesteld wordt