Stap Vooruit Sevenum

Remedial teaching
Wanneer uw kind moeite heeft met de vakken op school en zich daardoor niet prettig voelt, kunt u ervoor kiezen uw kind extra begeleiding te geven. Remedial teaching is één van de vormen van begeleiding die dan mogelijk zijn.
Bij Remedial Teaching kijken we gericht naar het niveau van uw kind en naar wat uw kind nodig heeft om verder te komen. Doordat dit het startpunt is van de begeleiding, kan het voorkomen dat ik andere stof behandel dan op dat moment op school behandeld wordt. Het kan zijn dat uw kind op school al extra begeleiding heeft gekregen van de leerkracht(-en) en waarbij dat niet voldoende is gebleken.
Het doel: uw kind helpen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen binnen zijn eigen mogelijkheden.
De extra hulp wordt gegeven voor alle vakken van de basisschool.
Onder andere: Nederlandse taal: spelling en taal, Rekenen, lezen en begrijpend lezen.

Bijles
Over het algemeen bestaat bijles uit het herhalen van leerstof die uw kind moeilijk vindt. Er wordt uitgegaan van de methodes die op school gebruikt worden en tijdens de begeleidingsuren krijgt uw kind extra uitleg over de dingen die onlangs in de klas aan bod zijn geweest en eventueel wordt vast vooruit gekeken naar wat komen gaat.
Doordat dit niet in een grote groep gebeurt en dus aangepast kan worden aan wat uw kind nodig heeft, kan dit uw kind helpen om beter mee te komen in de klas.
Bijles wordt gegeven voor alle vakken van de basisschool.
Onder andere: Nederlandse taal: spelling en taal, Rekenen, lezen en begrijpend lezen.

Huiswerkbegeleiding
Loopt uw kind tegen problemen aan bij het maken / leren van het huiswerk dan kunt u kiezen voor huiswerkbegeleiding. In gesprek met u en uw kind gaan we eerst achterhalen welke hulp er bij het huiswerk nodig is. Heeft uw kind moeite met plannen, structuren of concentreren? Weet uw kind niet waar hij of zij mee moet beginnen bij het maken en leren van huiswerk? Of moet uw kind leren – leren? Dan is huiswerkbegeleiding een optie voor uw kind.